Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ελαστικών».