ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης