Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Δρυμαία Αύγουστος 2023.