ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Α ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ