Το Parnassos Hiking Club ανοίγει νέα μονοπάτια εμπειρίας!