Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας στοχεύουν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».