'Όγδοη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής