Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ζητά προσφορές για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ»