Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ζητά προσφορές για την κατασκευή του έργου : «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΠΚ (ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ) »