Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ζητά προσφορές για την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ»