Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ζητά προσφορές για την εργασία : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΘΟΛΟΡΕΜΑ»