Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας ζητά προσφορές για εργασίες επιχωμάτωσης σκουπιδιών.