Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Εκτιμώμενης αξίας 58.467,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )