Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ Εκτιμώμενης αξίας 358.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).