Ματαίωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Χώρα.