ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017