Ημερίδα με Θέμα : Η Κοινότητα στην υπηρεσία της Ψυχικής Υγείας.