Επαναληπτικός Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής καθαριότητας»