Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μπράλου.