Ενημέρωση για την Πρόσκληση της ΟΒΕ για πρόγραμμα εργαζόμενων.