Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 10η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:45