Έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηλεφώνου την 14η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 14:30 και λήξη την 15:00.