Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7:00 μμ