Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3937/2011 σχετικά με τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών