Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας