Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων.