Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων Κομποστοποιήσης.