Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την για την κατασκευή του έργου: ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ» ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ