ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας & των Νομικών Προσώπων αυτού, για το έτος 2023»