ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (αίθουσες και χώροι Παπακώστειου – Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Αμφίκλειας).