ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 1. Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού αυτοκίνητου 4χ4 (ίδιοι πόροι) 2. Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)