ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και των Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμού 249.192,92 ευρώ με Φ.Π.Α.