ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ)