Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης ως πολιτιστικό – συνεδριακό κέντρο του Αρχοντικού Σκλαβούνου στη Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας»