ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ