ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΤΕΙΑΣ.