Διαδραστική παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού βιβλίου "10 Νέες εντολές".