Απότελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2022. Παράρτημα για Πληθυσμό ΡΟΜΑ.