Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 για την Θέση ΔΕ Οδηγών Γ’ + Δ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).