Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 5721/09-07-2019 για την πρόσληψη προσωπικού Πυροπροστασίας τρίμηνης διάρκειας.