Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται στα όρια του Δασαρχείου Λαμίας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2022-2023.