ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 υλοποίηση του Υποέργου 2 Παράρτημα για πληθυσμό ΡΟΜΑ του “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας”.