ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Ο Δήμος Αμφίκλειας -Ελάτειας προτίθεται να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.