Ανακοίνωση επανάληψης της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης την Πέμπτη 04/11/2021 και ώρα 15:00.