Δήλωση Περιουσιακής κατάστασης Δημάρχου - Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων 2015.